ساعت دیواری

ساعت گالری شهرزاد اسدی

ساعت گالری شهرزاد

همیشه ویترین مغازه های ساعت فروشی برایم جذاب بود، گاهی پشتِ ویترین مدّت ها فکر می کردم که کدام یک زیباتر است؟ ساعت های طلائی؟ نقره ای؟ ساعت های بند چرمی با آن تنوع رنگ های چشم گیر … .

ادامه مطلب »